x-tapp.se

Väljat nivelet varmasti kuntoon.

Maansiirto- ja metsäkoneiden tappiliitoksiin koneen ikääntymisen myötä syntyvät tappien ja reikien väliset väljyydet ovat useimmille koneyrittäjille tuttuja ongelmia. Koneen ollessa uusi ovat tappi- ja reikätoleranssit erittäin tarkkoja, mutta reiän on oltava aina tappia suurempi tappiasennuksen mahdollistamiseksi. 

Ajan myötä tapin ja reikien välinen asennusvälys kasvaa kulumisen ja työiskujen myötä ja kiinnityskorvakkeiden reiät muotoutuvat soikeiksi. Tyypillisiä paikkoja soikeiksi venyneille korvakerei´ille ovat hydraulisylintereiden päiden tappiliitokset koneiden keskinivelessä, kaivukoneen puomistossa tai vaikkapa metsäkoneen nosturissa.

 

x-tapp

 
x-tapp konisk ände     x-tapp rak tapp
Kartiopäinen X-Tapp     Perinteinen suora tappi

 

Ei pitkiä seisokkeja ja korjaus on pysyvä!

Helppo, nopea ja takuuvarma ratkaisu ongelmaan on X-Tapp. Korjatessasi väljistyneet korvakkeiden reiät X-Tapp-kartiotapilla, säästät selvää rahaa. Asentaminen sekä purkaminen on yksinkertaista ja voidaan suorittaa koneen työmaalla. Ei koneiden kuljetuskustannuksia, ei hitsausta ja koneistusta, ei kalliita ja pitkiä seisokkeja. Nopeudesta ja yksinkertaisuudesta huolimatta korjatun kohteen tappikorvakeliitos on täysin välyksetön. Tämä tarkoittaa kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta koneen loppuiäksi! Kun koneen tappiliitoksen kiinnityskorvakkeisiin on asennettu X-Tapp, voi kulumisesta aiheutuvat ongelmat unohtaa. X-Tapp-liitos on välyksetön.

 

 
   

Näin X-Tapp toimii::

A  

X-Tapp asennetaan alkuperäisen tapin tilalle suoraan kuluneisiin korvakkeisiin ilman hitsausta tai avarrusta

B  
Aluslevy painaa kartioholkin tapin kartio-osan päälle

C  
Kartioholkki laajenee sivusuunnassa kuluneeseen korvakkeeseen ja poistaa kaiken välyksen

D  
Kiristys voi olla kummassakin tai toisessa päässä käytettävän tilan mukaan

   x-tapp abcd