x-tapp.se

Bild 1

Tillsammans med den koniska Hjo Bulten ® levereras en monteringsinstruktion och information om åtdragningsmoment för låsdelarna 

 Bild 2

Kontappen smörjs före montering.

 

Bild 3

Originaltappen i sina förstorade fästöron.

 

Bild 4

Originaltappen demonteras när man slår in
X-Tappen i fästörat med en studsfri hammare. 

 

Bild 5

Originaltappen demonterad. 

  Spel som har uppstått i fästöronens hål elimineras med hjälp av en konisk Hjo Bult. Typiska objekt är svängcylindrar på arbetsmaskiner, leder på kranar och tappförband på industriella utrustningar.

 

Originaltappen avlägsnas ur fästöronen och en Hjo Bult monteras i stället direkt i de förstorade fästöronen. Hålen i fästöronen fylls alltså inte genom svetsning och ingen arborrning görs. Med kontappens grunddelar kan man åtgärda spel upp till 4 mm; vid behov kan även större spel repareras.

När den koniska Hjo Bultens hylsor expanderar, eliminerar de spelet i hålet fullständigt och permanent. Ett förband med Hjo Bult är enkelt att ta isär och montera på nytt, t.ex. vid byte av cylindertätningar. Hjo Bultar finns att få till i det närmaste alla objekt.

 

Vad lämpar sig koniska Hjo Bultar för?

Hjo Bultens användningsområde omfattar i det närmaste alla tappförband på arbetsmaskiner, industriutrustningar och sågverksanläggningar. Normala tappdiametrar är 16–150 mm, men även större diametrar är möjliga.

 

Lös problemet och spara pengar!

Hjo Bulten ® är en okomplicerad och kostnadseffektiv lösning på glappa ledtappsfästen. Den monteras direkt i de befintliga fästöronen utan kostsam svetsning och brotschning.

Totalkostnaderna blir alltid lägre än vid traditionella reparationsmetoder, oberoende av maskin och modell..

 

Garanterat en lönsam investering.

Hjo Bulten ® blir lönsam redan vid första reparationstillfället. De traditionella fästmetodernas återkommande repara-tioner och upprepade underhållskostnader elimineras helt med denna permanenta lösning. Hjo Bulten ® är en lönsam investering som betalar sig redan under monteringsfasen.

 

Bild 6

Hjo Bult på plats.

 

Bild 7

Konhylsorna smörjs före montering.

 

Bild 8

Konhylsorna placeras på tappens koniska ändar.

 

Bild 9

Underläggsbrickan och låsdelen monteras.

 

Bild 10

Det i instruktionen angivna momentet ställs in på momentnyckeln.

 

Bild 11

Låsdelarna dras åt och monteringen är klar. Efterdragning görs efter de första drifttimmarna.